1. ALLMÄNT

1.1 Följande beskrivning omfattar Brøndsholm A/S policy för insamling och behandling av personuppgifter (”personuppgiftspolicy”).
1.2 Vi respekterar önskan om sekretess av personliga uppgifter som anges online och vi är medvetna om behovet av lämpligt skydd och lämplig behandling av alla personliguppgifter vi mottar. Vi ber dig vänligast att inte använda vår hemsida om du inte accepterar vår personuppgiftspolicy.
1.3 Personuppgiftspolicyn omfattar den personliga data du förser oss med i förbindelse med ett köp, kontakt angående våra produkter, eller som vi samlar in vid besök av hemsidan www.brondsholm.se.
1.4 Vi är dataansvariga för dina personuppgifter. All kontakt till oss kan ske via kontaktuppgifterna som anges under avsnitt 7.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, TILL VILKET ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIGT UNDERLAG FÖR BEHANDLING

2.1 När du besöker våra hemsidor insamlas automatiskt uppgifter om dig och din användning av www.brondsholm.se. Det omfattar vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökningar du gör på sidan, din IP-adress, nätverksplats samt information om din dator. Därutöver ingår användning av cookies enligt vår Cookiepolicy.
2.2 Ändamålet med cookies är att optimera användar upplevelsen av hemsidans funktioner, skapa målinriktad marknadsföring, härunder re-targeting via exempelvis Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig så vi kan förbättra hemsidan samt visa dig relevanta erbjudanden.
2.3 Det rättsliga underlaget för behandlingen är GDPR (General Data Protection Regulation) artikel 6, punkt f.
2.4 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss samlar vi in de uppgifter du själv anger och som är nödvändiga för att administrera och leverera din beställning till dig. Det omfattar bl.a. namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om IP-adressen varifrån beställningen är gjord om beställningen sker via Brondsholms webbshop.
2.5 Syftet med insamlingen är att vi kan:
2.5.1 uppfylla vår del av avtalet med dig
2.5.2 leverera de produkter du har beställt enligt den leveransmetod du har önskat
2.5.3 administrera dina rättigheter att returnera och reklamera 2.5.4 kontakta dig angående relevant information om den produkt du har köpt
2.5.5 uppfylla lagstadgade krav, härunder återkallning av produkter, bokföring och i största möjliga mån förhindra bedrägeri (din IP-adress används bland annat i det syftet)
2.6 Det rättsliga underlaget för punkt 2.5 är GDPR:s artikel 6, punkt a, b och f.
2.7 När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, din e-mailadress och eventuellt ditt telefonnummer.
2.7.1 Syftet är att kunna leverera nyhetsbrev till dig
2.7.2 Det rättsliga underlaget för behandlingen är GDPR:s artikel 6, punkt f.
2.8 Om du använder din inloggning till Brondsholms webbshop, enligt punkt 2.1 och 2.2 behandlar vi även dina personliga uppgifter enligt Brondsholms köpvillkor som är gällande vid sidan av denna personuppgiftspolicy. Skulle personuppgiftspolicyn och köpvillkoren inte överensstämma är det den sistnämnda som är gällande.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Uppgifter om ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveranspreferenser ges vidare till PostNord eller annan transportör som står för leveransen av dina beställda varor.
3.2 Brøndsholm A/S hanterar aldrig dina betalningsuppgifter så som kortnummer, bankuppgifter eller liknande.
3.3 Uppgifter kan ges vidare till externa samarbetspartners som behandlar upplysningar på våra vägnar. Vi använder externa partners till bland annat teknisk drift av olika system och förbättringar av www.brondsholm.se, utskick av nyhetsbrev samt målinriktad marknadsföring, härunder re-targeting, samt ditt omdöme av vår verksamhet och våra produkter (Trustpilot).

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 Rätt till insyn
4.1.1 Du har alltid rätt till att be oss upplysa bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, med vilket syfte vi behandlar dina personliga uppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in om dig, eventuella tredjeparter som behandlar dina uppgifter på våra vägnar samt varifrån vi har samlat in dina uppgifter. Om du önskar att få en kopia av informationen vi har om dig kan du skicka en skriftlig begäran till kundservice@brondsholm.se. Du kommer bli ombedd att styrka din identitet med dokumentation.
4.2 Rätt till korregigering
4.2.1 Du har rätt till att få korrigerat okorrekta uppgifter vi har samlat in om dig. Skulle du notera att vi har felaktiga uppgifter om dig skall du kontakta oss med enskriftlig begäran om korrigering. Du kommer bli ombedd att styrka din identitet med dokumentation.
4.3 Rätten att raderas
4.3.1 I vissa tillfällen har du rätt till att få vissa eller alla personliga uppgifter vi har samlat in om dig, raderade, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har ett laglig grund för att behålla dina uppgifter. I det tillfälle fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig på grund av rättsliga skäl är vi inte förpliktigade att radera dina uppgifter. Vid skriftlig begäran om att radera dina uppgifter kommer du bli ombedd att styrka din identitet med dokumentation.
4.4 Rätten till att begränsa behandling till lagring
4.4.1 Du har i vissa tillfällen rätt att begränsa behandlingen av dina personliga uppgifter till att bestå av endast lagring, t.ex.om du menar att vi har felaktigt registrerade uppgifter om dig.
4.5 Rätten till dataportabilitet
4.5.1 Du har i vissa tillfällen rätt till att få personliga uppgifter du själv har försett oss med, utlevererat i ett strukturerat, allmänt känt dokumentformat samt maskinläsbart format, och har rätt till att överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig.
4.6 Rätten till invändning
4.6.1 Du har alltid rätt att invända mot vår behandling av dina personliga uppgifter med hänsyn till direkt marknadsföring, härunder den profilering som görs för att kunna rikta målinriktad marknadsföring, då denna behandling sker på grund av våra legitima intressen enligt punkt 2.1 och 2.3. Önskar du inte att dina personuppgifter används till direkt marknadsföring och profilering ska du radera dina cookies, som beskrivs i punkt 5.1 nedan.

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Uppgifter som samlas in angående din användning av Brondsholm. se enligt punk 2.1 raderas enligt reglerna i vår Cookiepolicy. De cookies som vi själva levererar raderas ett år efter ditt senaste besök på hemsidan. Cookies från tredjeparter har varierade lagringstider. Varje lagringstid specificeras i vår Cookiepolicy där du även kan läsa om hur du själv kan radera cookies när du önskar det.
5.2 Uppgifter som samlats in i förbindelse med att du har handlat på Brondsholm.se enligt punkt 2.2 vill som utgångspunkt lagras 5 kalenderår efter ditt köp har gjorts, då vi ska uppfylla lagkrav som kräver detta.
5.3 Uppgifter som samlats in i förbindelse med prenumeration av vårt nyhetsbrev enligt punkt 2.3 raderas när du återkallar ditt samtycke, så vida vi inte har annan anledning för att behandla uppgifterna.
5.4 Skulle du önska att radera alla dina uppgifterhos oss ombedes du att kontakta oss via kundservice@brondsholm.se eller via telefon 08-44687445.

6. SÄKERHET

6.1 Vi har tillämpat tekniska samt organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra olaglig eller oavsiktlig förstöring, förlust, korrigering eller förringning av personliga uppgifter samt försäkra att obehöriga inte har möjlighet att få åtkomst eller använda dessa.
6.2 Endast medarbetare med ett reellt behov av tillgång till personuppgifter för att kunna utföra deras arbete, har tillgång till dessa.

7. KONTAKTUPPGIFTER

Brøndholm A/S, momsnummer DK11170188,är dataansvarig för de persondata som samlas in via www.brondsholm.se. Har du frågor eller anmärkningar på denna Personuppgiftspolicyeller önskar du att använda någon eller flera av dina rättigheter enligt punkt 4 kan du kontakta: Brøndsholm A/S Marielundvej 18 DK-2730 Herlev Danmark Telefonnummer: 08-44687445 E-mail: kundservice@brondsholm.se

8. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

8.1 I det tillfälle ändringar görs i denna policy kommer du bli informerad om detta vid ditt nästa besök på www.brondsholm.se.

9. VERSIONER

Detta är version 1 av vår personuppgiftspolicy, daterad 1 april 2020.För att skydda din internetaktivitet ännu bättre, kan du använda dig av ett VPN.